Hvem er vi?

DcH Kjellerup – lidt historie

I 1943 blev DCH Kjellerup oprettet. Klubben bestod til 1957 hvorefter den hvilede i 8 år. Herfra har vi desværre ikke nogen referater.
I 1965 kom foreningen i gang igen. Vi har referater herfra. Der var 27 medlemmer i klubben dengang. I 1966 var der 30 medlemmer.
Ved generalforsamlingen i 1970 blev det bestemt, at kontingentet skulle være 30,- kr. + 10,- kr. for nye medlemmer.
Den 11.02.1974 afholdtes generalforsamling på Kjellerup Konditori, her blev kontingentet sat op til 75.- kr.
Referat fra møde den 05.08.1974: Kredsen havde truet med at ekskludere DCH Kjellerup på grund af manglende indbetaling af kredskontingentet for 1973.
Kassereren oplyste, at han havde tilbageholdt indbetalingen i protest mod den mangelfulde kommunikation fra kredsens side.
Kredsen er nu underrettet om dette, og betalingen bragt i orden.

Vores træningspladser gennem tiderne:

Det hele startede på en mark hos Harry Nielsen, Hauge.
I 1972 lejede man 1 tdr. land mere for 350,- kr. Det skulle være uden koklatter.
Allerede i 1973 flyttede klubben til campingpladsen i Kjellerup.
Den 29. juni 1976 tog man en ny træningsplads i brug. Det var i anlægget neden for Nicolaj Nielsen.
Markedspladsen blev ny træningsplads i 1982. (Her ligger nu Sandgårdsparken).
I foråret 1984 flyttede klubben til Vinderslev Skole. Sportspladsen blev brugt til træningsplads, og vi lånte et lokale på skolen, hvor vi kunne få kaffe efter træningen.

Pladsen ved Rensningsanlægget fik vi 1985.
Vi fik i 1988 tilladelse fra kommunen til at opstille et klubhus (skurvogn).
Huset fik vi i juni måned 1988. I 1993 fik vi bygget et skur i forbindelse med klubhuset.

Sidst på året 2010 fik vi lov at overtage spejdernes tidligere klubhus på Sindingsgade 52, Kjellerup.
Her er vi “kommet ind i varmen” og har fået betydelig mere plads end vi har været vant til.
Træningen foregår nu med udgangspunkt fra klubhuset på Sindingsgade.

Nyheder

Sponsorer